W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Fibermarkt

Reklamowany towar po właściwym zabezpieczeniu należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres Fibermarkt Sp. z o.o., 30-811 Kraków, ul. Żniwna 1, w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt.