Jak miliwaty mają sie do dB w mocy optycznej sygnału  

dBm to logarytmiczna jednostka miary mocy odniesionej do mocy 1 mW. Moc wyrażoną w miliwatach (mW) przeliczamy na wartość dBm korzystając ze wzoru:

 

Dla przykładu moc 5 mW przeliczona na jednostki dBm to:

 

Moc w dBm

Moc w mW

-10

0,1

0

1

10

10

11

13

12

16

13

20

14

25

15

32

16

40

17

50

18

63

19

79

20

100

24

250

27

500

30

1000