patchcordy SM jednomodowe

Oglądać jako Siatka Wykaz

Pozycje 1-24 z 45.

Rosnąco
Strona
na stronę

PATCHCORDY JEDNOMODOWE

Jeżeli mowa o patchcordach jednomodowych ( singlemode ) to odnosi się to do ścieżki, po której przemieszcza się światło we włóknie optycznym. Włókno jednomodowe z ang. Single Mode Fiber jest włóknem optycznym zaprojektowanym do przenoszenia tylko pojedynczego modu świetlnego o różnych częstotliwościach. Dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowane zostało zjawisko dyspersji modowej, przez co światłowody jednomodowe w odróżnieniu od wielomodowych dysponują większą szerokością pasma przenoszenia i umożliwiają przesyłanie danych na duże odległości.

NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE WŁÓKIEN JEDNOMODOWYCH

Oprócz standardowych włókien jednomodowych typu G.652 produkowane są również zmodyfikowane chemicznie lub fizycznie włókna o specjalnych właściwościach zmniejszających skutki zjawiska dyspersji chromatycznej. Są to np. włókna z przesuniętą dyspersją i niezerową dyspersją takie jak:

G.652 A,B,C,D jest to standardowe najbardziej popularne włókno jednomodowe, zoptymalizowane do pracy na fali o długości 1310nm, gdzie charakteryzuje się zerową dyspersją. Praca w paśmie 1550nm jest możliwa, ale wiąże się z wysoką dyspersją

G.653 włókno z przesuniętą dyspersją DS SMF

G.654 włókno z przesuniętym odcięciem cut-off

G.655 włókno z przesuniętą niezerową dyspersją

G.657 włókna o małym promieniu gięcia Low bend fiber w odmianach A1,A2,B2,B3–które z punktu widzenia produkcji patchcordów są istotnym atutem. Podkategorie A1 i A2 dedykowane są do transmisji w paśmie 1260-1625nm i kompatybilne są z standardowym włóknem jednomodowym typu G.652.D. Minimalna średnica gięcia dla A1 to 10mm, dla A2 to 7,5mm. Kategoria B, podkategorie B2 i B3 dedykowane są do krótkich transmisji (do 1km) w paśmie 1260-1625nm i ze względu na znacznie mniejszą średnicę pola modu (6,3-9,5um) nie są kompatybilne z G.652.D. Minimalna średnica gięcia dla B2 to 7,5mm, dla B3 to 5mm.