Reklamacje

REKLAMACJE

 

 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Fibermarkt

reklamacje ikona

Reklamację zgłoś do nas pisemnie na formularz zgłoszenia serwisowego

Prosimy zawrzyj w reklamacji m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Reklamowany towar po właściwym zabezpieczeniu odeślij do nas (na własny koszt) w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: Fibermarkt Sp. z o.o., 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 6A, NOHO Logistic Hala H1 Brama A3.