Coarse Wavelength Division Multiplexing to technologia pozwalająca na przesłanie w pojedynczym włóknie optycznym do 18 niezależnych długości fal. Szczegółowe wytyczne znajdziemy w standardzie ITU-T G.694.2, który definiuje między innymi konkretne długości fali od 1270 nm do 1610 nm z krokiem co 20 nm. Częściowo zagadnienie omawialiśmy już w artykule: Pasywne systemy zwielokrotnienia falowego.

Dzisiaj chcemy nieco dokładniej przyjrzeć się rozwiązaniom umożliwiającym budowę systemów CWDM z wykorzystaniem jednego włókna optycznego. Część dostawców nazywa swoje urządzenia Mux/Demux, a inni osobno definiują urządzenia Mux i osobno Demux. Czym one się różnią? Dlaczego tylko niektórzy producenci, jak np. LightOptics, mają w portfolio zarówno rozwiązania Mux, jak i Demux?

Aby zgłębić ten temat, musimy zajrzeć „do środka” urządzenia CWDM. Znajdziemy tam kaskadę filtrów cienkowarstwowych (Thin Film Filters-TFFs). TFF to filtr, który przepuszcza określony zakres fal, a wszystkie pozostałe odbija. Rysunek poniżej doskonale obrazuje to zjawisko.

 

filtr TFF CWDM

Widzimy na nim, że filtr ten posiada 3 porty:

PASS – na którym mamy dostępną konkretną dla danego filtra długość fali,

REFLECTION – na którym mamy dostępne pozostałe długości fali,

COM – na którym dostępną mamy sumę długości fali z portu REFLECTION oraz PASS.

Bardzo istotne jest to, że filtry TFF są „bezkierunkowe”. Oznacza to, że ten sam filtr będzie w stanie „podzielić” długości fal, które dostanie na porcie COM, REFLECTION i PASS, jak również zsumować do portu COM to, co dostanie na porty PASS i REFLECTION. 

To właśnie ta cecha sprawia, że część dostawców określa swoje urządzenia mianem Mux/Demux, co zważywszy na to, o czym napisaliśmy przed chwilą, jest jak najbardziej prawidłowe. Skoro tak jest, to dlaczego LightOptics dostarcza dwa niezależne produkty, nazywając je Mux albo Demux?

Aby zrozumieć tę kwestię, nie wystarczy drobiazgowa analiza pojedynczego filtru składowego. Musimy przyjrzeć się całemu urządzeniu. Znów dla zobrazowania posłużymy się schematem. Idealnie obrazuje on budowę urządzenia CWDM - kaskadę filtrów TFF.

  CWDM kaskada filtrów TFF    CWDM simplex kaskada filtrów

Uzupełniając charakterystykę filtra o jego podstawowe parametry, takie jak straty wtrąceniowe pomiędzy portami COM-REFLECTION oraz COM-PASS, dojdziemy do wniosku, że im dalej sygnał przechodzi w kaskadzie filtrów, tym większe straty musi pokonać transmisja wykorzystująca właśnie tę długość fali. Na przykład straty wtrąceniowe dla kanału 2 będą równe sumie strat COM-PASS + COM-REFLECTION, natomiast dla kanału 7 będą już sumą strat COM-PASS oraz 6×COM-REFLECETION. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że budujemy link CWDM punkt-punkt i na obydwu jego końcach stosujemy takie same urządzenia, wówczas straty dla kanału 2 wyniosą 2×COM-PAS + 2×COM-REFL + tłumienie włókna pomiędzy nimi, natomiast dla kanału 7 – 2×COM-PAS + 12×COM-REFL + tłumienie włókna pomiędzy nimi. A co w przypadku, gdy mówimy o rozwiązaniu 18-kanałowym?

Różnica w tłumieniu pomiędzy pierwszym a ostatnim kanałem może być tak duża, że uruchomienie transmisji na niektórych kanałach może okazać się całkowicie niemożliwe.

To właśnie jest powód, dla którego LightOpics nie ma w ofercie rozwiązań Mux/Demux.

Zarówno Mux, jak i Demux zbudowane są z dokładnie tych samych filtrów, jedyna różnica to kolejność filtrów w kaskadzie. Ten prosty zabieg pozwala uzyskać niemal jednakowe straty wtrąceniowe dla wszystkich kanałów z całego pasma CWDM i tym samym znacząco obniżyć maksymalne straty wtrąceniowe pary urządzeń Mux oraz Demux.

 


Rozwiązania 18 kanałowe

Multiplekser optyczny CWDM 18 kanałowy SC/APC 19" Rack - Model LO-CMS-180-SCA-2761-NR

Demultiplekser optyczny CWDM 8 kanałowy SC/APC 19" Rack - Model LO-CDS-080-SCA-4761-NR

Rozwiązania 8 kanałowe

Demultiplekser optyczny CWDM 8 kanałowy SC/APC 19" Rack - Model LO-CDS-080-SCA-4761-NR

Multiplekser optyczny CWDM 8 kanałowy SC/APC 19" Rack - Model LO-CMS-080-SCA-4761-NR

Multiplekser optyczny CWDM 8 kanałowy + UPG Port: 1260~1360, SC/APC i LC/UPC LGX - Model LO-CMS-081-LCU-4761-NL

Demultiplekser optyczny 8 kanałowy + UPG Port: 1260~1360, SC/APC i LC/UPC LGX - Model LO-CDS-081-LCU-4761-NL

Rozwiązania 4 kanałowe

Demultiplekser optyczny CWDM 4 kanałowy LC/UPC LGX - Model LO-CDS-040-LCU-2733-NL

Multiplekser optyczny CWDM 4 kanałowy LC/UPC LGX - Model LO-CMS-040-LCU-2733-NL

 

 


Nie chcesz przegapić kolejnych artykułów Zapisz się do newslettera lub polub nas na:

FACEBOOKU